Vanasõiduki tehnoseisund ja varustus

Nõuded:

Sõiduki mootoris, kütuse- ja jahutussüsteemis, jõuülekandes ning veermikus ei tohi olla nähtavaid lekkeid.


Heitgaaside pihkumine kogu süsteemi ulatuses ei ole lubatud.


Sõiduki piduriseadmed peavad olema töökorras ja võimaldama sõidukit peatada.


Valgustus- ja signalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras ja toimima.


Juhtimisseadmetes ja veermikus ei tohi olla vigastusi ja jääkdeformatsioone, esinevad lõtkud ei tohi olulisel määral mõjutada sõiduki kasutamist.


Sõiduki muud seadmed peavad olema töökorras ja toimima.


sõiduki kere detailides ja raamis ei tohi olla pragusid ja murdeid.


Sõiduki interjöör, istmed, lahtikäiv katus, polsterdus ning muud riide, naha või muu sarnase materjaliga kaetud detailid (sh plastdetailid) peavad olema terved.


Rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist ja turvisemustri jääksügavus peab olema vähemalt 3,0 mm.


Sõiduki nähtaval välispinnal ei või olla korrosiooni ega pinnakatte kahjustusi.


Sõidukil peab olema koodi 114 kohane ohukolmnurk ja koodi 110 kohane tulekustuti.