Nõuded kirjetele:

Peavad olema keeleseaduse kohased.


Takso välisküljel peab olema vedaja nimi või teenindusmärk.


Takso parempoolse tagaukse aknal (sees- ja väljaspool) ja armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal peab olema selgelt loetav ja arusaadav hinnakiri, mis vastab taksomeetri kohandamistunnistusele.Nõue takso plafoonile:

Takso katusel peab olema sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on sõna «TAKSO». Plafooni sisevalgustus peab süttima, kui taksomeeter lülitatakse asendisse «vaba».
Nõue taksomeeterile ja printerile:

Taksol peab olema töökorras printer ja nähtaval kohal nõuetekohase metroloogilise kontrolli läbinud ning kohandatud taksomeeter.Nõue takso rehvidele:

Takso rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele.