Nõuded:

Käigud peavad lülituma kergelt ja mürata.


Väljalülitatud siduri ja sisselülitatud käigu korral ei tohi sõiduk liikuda paigast (sidur ei tohi kaasa vedada).


Pidurdatud auto mootor peab seiskuma siduri lülitumisel (sidur ei tohi libiseda).


Siduripedaali vabakäik peab olema valmistaja juhendi kohane.