Nõue:

Sõiduki seisu- ja sõidumüra piirnormid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.