Nõuded:

2001. a või hiljem valmistatud sõidukil peab surugaasil töötava automootori toitesüsteem vastama E-reegli nr 110 nõuetele.


Surugaasi armatuur peab koosnema järgmistest seadmetest:

- ventileeritav tankimisblokk (täiteventiil);
- kaitseklapp (rõhutasandaja);
- kiirusepiirikklapp või klappideblokk;
- gaasikindel ja ventileeritav armatuuri karp.


Surugaasi gaasiballoonile peab olema märgitud:

- valmistaja kaubamärk;
- ballooni valmistamise järjenumber;
- ballooni mass kg-s (täpsusega ±0,2 kg);
- töörõhkMPa-s / veesurveproovi rõhk MPa-s;
- ballooni maht liitrites (täpsusega ±0,2 liitrit);
- ametliku tüübikinnitamise aasta ja kuu;
- järgmise survestamise kuupäev: . . . . . . . . . .


Surugaasi paagid peavad vastama kehtestatud nõuetele ning olema läbinud ülevaatuse ja veesurveproovi.


Gaasiauto toiteseadmed ei tohi pihkuda, seadmetel ja armatuuril ei tohi olla korrosiooni ning esineda vigastusi.


Voolikud peavad olema otsakute külge kinnitatud klambritega. Selleks otstarbeks on keelatud kasutada traati, nööri, isoleerpaela jms.