Veeldatud gaasi toiteseadmed

Nõuded:

1999. a või hiljem valmistatud sõidukil peab mootori veeldatud gaasi toitesüsteem koosnema järgmistest E-reegli nr 67 kohaselt sertifitseeritud seadmetest:

- veeldatud gaasi paak;
- paagi armatuur;
- reduktor ja aurusti;
- kaitseklapp;
- voolikud;
- tankimisotsiku väljaviik.


Veeldatud gaasi paagi armatuur peab koosnema järgmistest seadmetest:

- ventileeritav tankimisblokk;
- kütusetaseme näitur;
- paagi tankimisel ületäitumist tõkestav seade;
- kaitseklapp (rõhutasandaja);
- magistraalklapp;
- kiiruspiirikklapp või klappide blokk, mis sulgub, kui gaasi voolukiirus ületab piirväärtuse;
- gaasikindel ja ventileeritav armatuuri karp.


Veeldatud gaasi paagile peab olema kinnitatud silt järgmiste andmetega:

- valmistaja kaubamärk;
- paagi valmistamise järjenumber;
- maht liitrites;
- tähistus:

«VEELDATUD GAAS»

«LIQUEFIED PETROLEUM GASE» või (LPG)

- töörõhk/kontrollrõhk (näiteks «2,5/3,0 MPa»);
- märkus: «suurim täitmise aste 80%»;
- ametliku tüübikinnitamise aasta ja kuu (näiteks «83/09»);
- ametliku tüübikinnitamise tähised:  või ;
- järgmise survestamise kuupäev: . . . . . . . . . .


Veeldatud gaasi paagid peavad vastama kehtestatud nõuetele ning olema läbinud välise ja sisese ülevaatuse ning veesurveproovi.


Gaasiauto toiteseadmed ei tohi pihkuda, seadmetel ja armatuuril ei tohi olla korrosiooni ning vigastusi.


Voolikud peavad otsikute külge olema kinnitatud klambritega. Selleks otstarbeks on keelatud kasutada traati, nööri, isoleerpaela jms.