Haagise ja veduki haakeseade

Nõuded:

Kuulpoldiga haakeseadet on lubatud kasutada haagisel, mille täismass ei ületa 3,5 tonni (O1 ja O2 kategooria). Veduki kuulpoldiga haakeseadme mõõtmed ja haakeseadme kinnitus vedukile on näidatud joonisel 53. Kuulpoldi kõrgust teepinnast mõõdetakse täismassiga vedukil.
Haakeseade ja selle kinnitus peab vastama direktiivi 94/20/EÜ nõuetele.


Kõikide haagiste haakeseadmed, v.a haagistel, mis haakeseadme katkemisel isepidurduvad, peavad olema dubleeritud julgestuskettide või -trossidega.


Kuni 3,5-tonnise täismassiga haagiselamu või haagise veokonksu kinnitamiseks kasutatava ääriku mõõtmed peavad olema järgneva joonise kohased. Kuni 3,5 t täismassiga haagise või haagiselamu veokonksu kinnitus autokere või hoidiku külge:Polt- ja neetühendused peavad olema kinnitatud ja keevisliited kvaliteetsed.