Nõuded:

Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M1 kategooria sõiduki sisustus peab vastama E-reegli nr 21 või direktiivi 74/60/EMÜ nõuetele.


Armatuurlaua kõikide jäikade osade ümardusraadiused peavad olema > = 19 mm, üle 9,5 mm väljaulatuvad nupud, lülitid jms otspinnad peavad olema vähemalt 2 cm2 suurused ja vähemalt 2,5 mm ümardusraadiusega. Kõik sellised nupud peavad «uppuma» armatuurlauda 378 N (37,8 kgf) jõu toimel.


Pedaalide asend peab vastama E-reeglile nr 35:

- Kome pedaali asend ja mõõtmed


Mõõtmed millimeetrites

Tähis joonisel 54A

Suurim

Vähim

E

100

50

F

50

G

50

H

130

J

160


- Kahe pedaali asend ja mõõtmed

Mõõtmed millimeetrites

Tähis joonisel 54B

Suurim

Vähim

E

100

50

H

130

J

120Sisustamiseks ei tohi kasutada materjali, mille põlemiskiirus on suurem kui 100 mm/min.