Nõuded:

Peab kasutama sõiduki valmistaja poolt ette nähtud ja ETRTO või UTQG nõuetele vastavaid velgi.


Veljel ei tohi olla vigastusi. Keelatud on kasutada keevitamisega remonditud ja/või ümberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jms) velge.


Velje viskumine ei tohi olla:

- 5º kaldega süvapöiaga velje välisäärel radiaalsuunas üle 3,6 mm ja külgsuunas üle 2,0 mm;

- 15º kaldega süvapöiaga veljel – radiaalsuunas üle 2,0 mm ja külgsuunas:
a) alla 9,75" nimiläbimõõduga velgedel ±3,5 mm,
b) üle 10,50" nimiläbimõõduga velgedel ±5,0 mm;

- lamepöiaga veljel kõikides suundades: ±5,0 mm.


Sõiduki veljel peab olema järgmine tähistus:

- rehvi nimimõõtmed;
- valmistaja nimi või kaubamärk;
- valmistamise aeg (vähemalt kuu ja aasta);
- valmistamise järjenumber või kood.

Koostatava velje koostul peab olema järgmine tähistus:

- tähistus selle kohta, millisesse veljekomplekti osa kuulub;
- valmistaja nimi või kaubamärk;
- valmistamise aeg (vähemalt kuu ja aasta).


5º kaldega süvapöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:

14 x 4 J,

kus:     14 – velje läbimõõt tollides,

x – süvapöidvelg,

J – välisserva kõrgus G (vt joonisT), tähe J korral G = 17,8±0,9 mm; tähe Bkorral G = 14,4±0,8 mm.

A – velje laius,

D – velje läbimõõt;


 15º kaldega süvapöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:

17,5 x 5,25,

kus:     17,5 – velje läbimõõt «D» tollides,

x – süvapöidvelg,

5,25 – velje laius «A» tollides.

Kõikide 15º kaldega velgede välisserva kõrgus G peab olema 12,7±0,5 mm;


Lamepöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:

17,5 – 6,25,

kus: 17,5 – velje läbimõõt tollides,
–lamepöidvelg,
6,25 – velje laius tollides.