Rehvide kulumine ja mustri sügavus

Nõuded:

Mustri jääksügavus peab olema vastavalt direktiivile 89/459/EMÜ vähemalt M1 ja N1 kategooria sõidukil ≥ 1,6 mm.


Rehvi edasine kasutamine on keelatud, kui turvise mustri jääksügavus on eelnevas punktis esitatust väiksem joonisel toodud viirutatud pinna ulatuses, mille laius b on üle 1/2 turvise veerepinna laiusest B ja pikkus a üle 1/6 turvise veerepinna ümbermõõdust 2R või kui mitme kulumislaigu korral nende pikkuste summa on nimetatud väärtusest suurem. Joonisel näidatud viirutatud ala ei pea asuma veerepinna keskel.





Rehvil, millel puudub märge «REGROOVABLE», ei tohi mustrit sügavamaks lõigata.