Nõuded:

Rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist.


Rehvi siserõhk peab vastama valmistaja poolt määratud rõhule.