Nõue piduri hoovale, pedaalile ja trossile:

Piduri hoob, pedaal ja tross peavad vabalt liikuma, vaba- ja töökäigud peavad vastama valmistaja juhendile. Seisupiduri hooba lukustav seade peab toimima.


Nõue pidurivõimendile, piduri peasilindrile ja ratta töösilindrile:

Pidurivõimendi, piduri peasilinder ja ratta töösilinder peavad olema valmistaja juhendi kohased, peavad toimima ega tohi lekkida.

 

Nõuded piduritorustikule:

Piduritorustik peab olema valmistaja juhendi kohane, ei tohi lekkida/pihkuda. Piduritorustikul ei tohi olla sügavaid korrosioonikahjustusi. Plast- ja kummivooliku pind ei tohi olla pragunenud, hõõrdunud või murenenud.


Nõue pidurisüsteemi koostu porikaitsmetele:

Pidurisüsteemi koostude porikaitsed peavad olema terved.

 

Nõuded piduritrummlitele ja -ketastele:

Piduritrumlid ja pidurikettad peavad olema valmistaja juhendi kohased. Piduritrumlis ja pidurikettas ei tohi olla pragusid, nad peavad olema kindlalt kinnitatud.

 

Nõuded piduriklotsi katetele:

Vahetatavad piduriklotsi katted ja piduriklotsid ei tohi sisaldada asbesti.

Alates 1. aprillist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukile varuosadeks ettenähtud vahetatavad piduriklotsi katted ja piduriklotsid peavad täitma E-reegli nr 90 või direktiivi 71/320/EMÜ parandusdirektiivi 98/12/EÜ nõudeid.