Blokeerumatu pidur (ABS, EBS)

Nõuded:

Blokeerumatu pidur peab toimima vastavalt E-reeglile 13 või direktiivile 71/320/EMÜ ja valmistaja juhendile.


Pidurdamisel ei tohi auto muuta suunda ka libedal teel.


Ükski otsereguleeritav ratas ei tohi blokeeruda, kui juht vajutab järsult, täiest jõust piduripedaalile ja sõiduki ratastest üks asub teekattel, mille haardetegur on 0,8 ning teisel sõiduki küljel paiknev ratas asub teekattel, mille haardetegur on 0,3.


Järsul pidurdamisel, alates kiiruselt 15 km/h, enne sõiduki täielikku seismajäämist, peavad rattad hakkama lohisema.


Sõidukil peab olema optiline signalisaator, mis hoiatab süsteemi iga rikke korral.