Nõuded:

Piduriseade peab vastama valmistaja juhendile. 1994. a või hiljem valmistatud M ja N kategooria sõiduki piduriseade peab vastama E-reeglile nr 13 või M 1 kategooria sõiduki piduriseade E-reeglile nr 13-H või direktiivile 71/320/EMÜ. Ei tohi muuta piduriseadme ehitust ja kasutada valmistaja poolt selleks mitte ette nähtud osi või sõlmi. 2002. a või hiljem valmistatud sõiduki piduriklotsi katted ei tohi sisaldada asbesti. Piduriseadme ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja.


Piduriseade ei tohi olla ohtlikult korrodeerunud ja peab töötama nõutava efektiivsusega.


Sõidupidur peab võimaldama peatada sõidukit efektiivselt sõltumata kiirusest, koormusest või tee profiilist.


Sõidupiduriga pidurdamisel peab saama täita kõiki reguleeritava pidurdamise nõudeid.


Sõidupidur peab toimima kõikidele ratastele.


Sõidupidurit peab saama kasutada sõltumatult seisupidurist.


Sõidupiduri toime peab olema jaotatud auto telgede vahel selliselt, et see toimiks ühe telje rataste suhtes ja auto pikitelje tasandi suhtes sümmeetriliselt.


Rikkepiduriga peab olema võimalik sõidupiduri rikke korral (arvestatakse ainult ühe samaaegselt esineva rikkega) sõidukit pidurdada vähemalt 50% sõidupiduri pidurdustõhususega.


Seisupidur peab olema otsese mehaanilise toimega sõiduki ratastele.


Rikkepidur ja seisupidur peavad toimima sõiduki mõlemal küljel paiknevatel ratastel.


Ratta pidurdusjõud, sõiduki pidurdusteekond ja sõiduki aeglustus peavad olema saavutatud piduripedaalile vajutamisel jõuga, mis ei ületa:

- M1 kategooria sõidukil – 490 N;
- N1 kategooria sõidukil – 687 N;


Juhil peab olema võimalus seisupidurit lülitada oma töökohalt.


Ei tohi kasutada pidurivedelikku, mis pole ette nähtud sellele sõiduki versioonile või ei vasta valmistaja nõuetele.


Sõidukil peab olema vähemalt kaks sõltumatut, eraldi toimivat ja juhi kohalt kergesti lülituvat piduri juhtimise seadet.


Sõidu-, rikke- ja seisupidur peavad toimima ratastele piduriseadme kokkupuutuvate hõõrdpindade kaudu ja nende kulumine peab olema kompenseeritav automaatse või käsitsi reguleerimisega.


Pidurivedeliku paagi täiteava peab olema kergesti ligipääsetavas kohas ja 1994. a või hiljem valmistatud autol peab vedeliku tase paagis olema kontrollitav ka selle korki avamata. Kui viimast nõuet ei ole täidetud, peab autol olema signaalseade, mida on võimalik kergesti kontrollida. Signaalseade peab juhti informeerima vedeliku tasapinna ohtlikust alanemisest reservuaaris.


1994. a või hiljem valmistatud autol peab pidurisüsteemi rikke korral süttima hästi märgatav punane märgulamp hiljemalt pidurdamise alguses. Kontroll-lambi korrasolek peab olema kergesti kontrollitav.


Piduriklotsi katte jääkpaksus ei tohi olla väiksem valmistaja poolt ettenähtust.