Roolihoovastiku liigendid, pöördepiirikud, porikaitsed ja käänmik

Nõue Roolihoovastiku liigenditele:

Roolihoovastiku liigendid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule, neis ei tohi olla ülemäärast lõtku. Lõtkuks ei loeta liigendi amortiseerivat liikumist.


Nõue esirataste pöördepiirikutele:

esirataste pöördepiirikud peavad olema valmistaja juhendi kohased.


Nõue koostude porikaitsmetele:

Koostude porikaitsed peavad olema töökorras ja vigastusteta.


Nõue käänmikule (käändtelg), rooli- ja pendelhoobadele ning nende liigenditele:

Käänmik (käändtelg), rooli- ja pendelhoob ning nende liigendid peavad vastama valmistaja juhendile ja olema selle kohaselt kinnitatud ning nendes ei tohi olla märgatavat lõtku, pragusid ja jääkdeformatsioone. Lõtkuks ei loeta liigendi amortiseerivat liikumist.