Rooliratas, tema vabakäik ja roolivõlli laagrid

Nõuded roolirattale:

Rooliratas peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele. Mitmel sõiduki tüübil kasutatav rooliratas («generalsteeringcontrol») peab omama E-reeglile nr 12 või direktiivile 74/297/EMÜ vastavuse sertifikaati ja valmistaja tõendit selle kohta, millisele sõiduki tüübile on rooliratas sobiv. Sertifikaadi puudumisel peab ARK määrama rooliratta kõlblikkuse ekspertiisi ja tegema nõuetele vastavuse kohta märkuse sõiduki registreerimistunnistusele. Turvapadjaga rooliratta asendamine ilma turvapadjata roolirattaga on keelatud.


Nõue rooliratta vabakäigule:

Rooliratta vabakäik peab olema M1 ja N 1 kategooria autol: ≤ 10o . Kui valmistaja on ette näinud väiksemad väärtused, siis peab rooliratta vabakäik vastama valmistaja juhendile.


Nõuded roolivõlli laagritele:

Roolivõlli laagrid peavad olema valmistaja juhendi kohaselt reguleeritud. Roolivõllid peavad pöörduma ühtlaselt, sujuvalt ja ei tohi kinni kiiluda.