Üldnõuded juhtimisseadmetele

Nõuded:

Auto rool peab olema vasakul poolel. Erandina võib rool olla paremal poolel sõidukil:

a) mis on kasutamiseks teetöödel või posti ja kauba jaotamisel/kogumisel;
b) mis on saadud pärandvarana;
c) mis kuulub ümberasujale;
d) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste või välisriikide kodanike omanduses või valduses.
e) mis on ette nähtud kasutamiseks jäätmete kogumisel ja äraveol


Neljateljelistel autodel peab lisaks esimesele juhtteljele olema juhitav veel vähemalt üks kolmest ülejäänud teljest.


1994. a või hiljem valmistatud auto juhtimisseadmed peavad vastama E-reeglile nr 79 või direktiivile 70/311/EMÜ.


Sõiduki juhtimisseadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema töökorras. Rool peab pöörduma sujuvalt, ilma kinnijäämisteta ja vibratsioonita. Juhtimisseadmete osadel ei tohi olla pragusid, jääkdeformatsioone jm vigastusi. Juhtimisseadmete omavoliline ümberehitus on keelatud. Juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja.


M ja N kategooria sõidukitel on lubatud lisaks põhirooliseadmele rooli abiseade (ASE).


Täielikult pneumaatilise või täielikult hüdraulilise või täielikult elektrilise rooliajamiga juhtimisseadmed on keelatud.