Nõuded:

Mootorsõidukile võib paigaldada kaks pöördelaternat.


Pöördelaternad peavad vastama E-reegli nr 119 nõuetele ja olema paigaldatud E-reegli nr 48 nõuete kohaselt.


Pöördelaterna tähis on «K».


Pöördelaterna tule värvus peab olema valge.