Nõuded:

Tähis: 1, 1a, 1b (esimesed)
2a, 2b (tagumised)
5, 6 (külgmised)

Värvus: merevaigukollane

Arv: 2 esimest
2 tagumist
2 külgmistAlates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peab olema ohutulede süsteem. Ohutuledena lülitatakse üheaegselt vilkuma kõik suunatuled. Ohutulede arv, asukoht, vilkumise sagedus ja värvus peab vastama koodis suunatuledele esitatud nõuetele.


Ohutulesid peab olema võimalik sisse lülitada nii töötava kui ka mittetöötava mootori korral.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki ohutuled peavad vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele.