Armatuurlaua märgulambid

Nõuded:

M ja N kategooria sõidukil peavad olema:

- kaugtulede sisselülitatuse märgulamp;
- suunatulede töökorras oleku märgulamp;
- ohutulede sisselülitatuse märgulamp, kui ohutulede süsteem on paigaldatud. Ohutulede sisselülitatuse märgulampi võib asendada suunatulede töökorras oleku märgulamp;
- tagumiste udutulede sisselülitatuse märgulamp, kui tagumised udulaternad on paigaldatud;
- õhkpidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on õhkpidurid;
- ABS pidurite rikke märgulamp, kui sõidukil on ABS pidurid.


Armatuurlaua märgulambid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peavad armatuurlaua märgulambid vastama direktiivi 78/316/EMÜ nõuetele.