Nõuded:

Tähis: 1, 1a, 1b (esimesed)
2a, 2b (tagumised)
5, 6 (külgmised)

Värvus: merevaigukollane

Arv: 2 esimest
2 tagumist
2 külgmistM ja N kategooria sõidukil peab olema kaks eesmist ja kaks tagumist suunatule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele M ja N kategooria sõidukile on külgmiste suunatule laternate paigaldamine vabatahtlik. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki suunatule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule.


M ja N kategooria sõidukil peab suunatule laterna kõrgus teepinnast olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele. Suunatule lisalaternad peavad kohustuslikest suunatule laternatest olema 600 mm kõrgemal.


M ja N kategooria sõiduki suunatule laterna valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. Nõue ei kehti lisalaternate paigaldamisele. M ja N kategooria sõiduki suunatule laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vähemalt 600 mm, kuid sõidukil, mille laius on väiksem kui 1300 mm, võib kaugust vähendada 400 mm-ni.


M ja N kategooria sõiduki külgmine suunatule latern ei tohi olla sõiduki esiservast kaugemal kui 1800 mm. M1 ning N1 kategooria sõidukil, võib neid paigaldada kuni 2500 mm kaugusele esiservast.


Suunatule sisselülitus peab olema sõltumatu teistest laternatest. Kõigi ühe külje suunatulede lülitus peab toimuma ühe lülitusseadmega. Kuni 6000 mm pikkustel M1 ja N1 kategooria sõidukitel võivad koos suunatuledega vilkuda sama külje merevaigukollased küljeääretuled.


Suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
- mis on saadud pärandvarana;
- mis kuulub ümberasujale;
- mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
- mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
- mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.


Suunatulede vilkumissagedus peab olema 90 ± 30 korda minutis.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peavad suunatule laternad vastama E-reegli nr 6 või direktiivi 76/759/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. M ja N kategooria sõiduki suunatule laternale peab olema kantud:

- tähis 1 või 1a või 1b – eesmisele suunatule laternale;
- tähis 2a või 2b – tagumisele suunatule laternale;
- tähis 5 või 6 – külgmisele suunatule laternale.