Tagumised udutule laternad

Nõuded:

Tähis: F (B - Hollandi)

Värvus: punane

Arv: 1 või 2Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukitele võib paigaldada ühe või kaks tagumist udutule laternat. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki tagumised udutule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


M ja N kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kaugus lähimast piduritule laternast peab olema vähemalt 100 mm. Kui sõidukil on üks tagumine udutule latern, peab see asuma tagant vaadates sõiduki keskpikitasapinnal või sellest vasakul.


M ja N kategooria sõiduki tagumiste udutule laternate kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1000 mm.


Tagumiste udutulede värvus peab olema punane.


Tagumised udutuled võivad lülituda ainult siis, kui lähi-, kaug- või eesmised udutuled on sisse lülitatud ja olema väljalülitatavad sõltumatult teistest tuledest.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukitel peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist udutule laternat ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Tagumine udutule latern ei ole kohustuslik M ja N kategooria sõidukil:
- mis on saadud pärandvarana;
- mis kuulub ümberasujale;
- mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
- mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
- mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.

Tagumisele udutule laternale peab olema kantud tähis F.