Nõuded:

Tähis: L

Värvus: valge

Arv: selline, et registreerimismärgi valgustus oleks piisavM ja N kategooria sõidukil peab olema vähemalt üks tagumise registreerimismärgi tule latern. Tagumise registreerimismärgi tule latern peab valgustama registreerimismärki nii, et see oleks pimeda ajal loetav 25 m kauguselt. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki tagumise registreerimismärgi tule latern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Tagumise registreerimismärgi tule värvus peab olema valge.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peab tagumise registreerimismärgi tule latern vastama E-reegli nr 4 või direktiivi 76/760/EMÜ nõuetele ja tema paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. M ja N kategooria sõiduki tagumise registreerimismärgi tule laternale peab olema kantud tähis L.