Küljeääretule laternad

Nõuded:

Tähis: SM1, SM2

Värvus: merevaigukollane
kõige tagumine võib eranditena olla punane

Arv: täidetud peavad olema pikkisuunalise asetuse nõudedAlates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peavad olema küljeääretule laternad. Küljeääretule laternaid võib paigaldada:
a) enne 1. jaanuari 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M ja N kategooria sõidukile;
b) M ja N kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6000 mm;
c) kabiiniga rungale.

Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki küljeääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Sõiduki mõlemal küljel pikkuse keskmisel kolmandikul peab olema vähemalt üks küljeääretule latern ja kõige eesmine küljeääretule latern ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm. Kõrvutiasuvate küljeääretule laternate vahekaugus ei tohi ületada 3000 mm. Kui kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik vahekauguse nõuet täita, võib vahekaugust suurendada kuni 4000 mm-ni. Kõige tagumine küljeääretule latern ei tohi tagaosast olla kaugemal kui 1000 mm. Kui alla 6000 mm pikkusele sõidukile või kabiiniga rungale on paigaldatud küljeääretule laternad, siis piisab ühest küljeääretule laternast pikkuse esimesel või viimasel kolmandikul.


Küljeääretule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, siis võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele.


Küljeääretule värvus peab olema merevaigukollane. Erandina võib kõige tagumise küljeääretule värvus olla punane, kui küljeääretule latern on grupeeritud, kombineeritud või vastastikku ühendatud tagumise alumise ääretule laternaga või tagumise ülemise ääretule laternaga või tagumise udulaternaga või piduritule laternaga või tagumise helkuriga või on osaks tagumise helkuri valgust kiirgavast pinnast.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukil peavad küljeääretule laternad vastama E-reegli nr 91 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Küljeääretule laternale peab olema kantud kas tähis SM1 või SM2. SM1 tähisega küljeääretule laternad on ette nähtud kasutamiseks kõigil M ja N kategooria sõidukitel, SM2 tähisega laternaid võib kasutada M1 kategooria sõidukitel ja nendel sõidukitel, millel küljeääretuled on vabatahtlikud.