Esimesed ääretule laternad

Nõuded:

Tähis: A

Värvus: valge
alumine ääretuli erandi korral merevaigukollane

Arv: alumine ääretuli - 2
ülemine ääretuli - 2 eest nähtavatM ja N kategooria sõidukil peab olema kaks alumist eesmist ääretule laternat ja alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks ülemist eesmist ääretule laternat. Ülemisi eesmisi ääretule laternaid võib paigaldada M ja N kategooria sõidukile, mille laius on üle 1800 mm. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Alumiste eesmiste ääretule laternate:

a) valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi M ja N kategooria sõidukil ületada 400 mm;
c) kõrgus teepinnast peab M ja N kategooria sõidukil olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm.


Ülemiste eesmiste ääretule laternate:

a) M ja N kategooria sõiduki valgusava välisserva kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm;
b) M ja N kategooria sõidukitel ei tohi nad asetseda tuuleklaasi ülaservast madalamal;
c) M ja N kategooria sõiduki sama külje alumise ja ülemise eesmise ääretule laterna kõrguste vahe peab olema vähemalt 200 mm.


Eesmiste ääretulede värvus peab olema valge. Erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
- mis on saadud pärandvarana;
- mis kuulub ümberasujale;
- mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
- mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
- mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
- mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1. oktoobrit 1994. a.


Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. M ja N kategooria sõiduki eesmisele ääretule laternale peab olema kantud tähis A;