Nõuded:

Tähis: B

Värvus: valge või kollane

Arv: 2M ja N kategooria sõidukile on lubatud paigaldada vastavalt E-reeglile nr 48 või direktiivile 76/756/EMÜ kaks E-reegli nr 19 või direktiivi 76/762/EMÜ nõuetele vastavat eesmist udulaternat.


Lubatud on kasutada  või  tähisega eesmisi udulaternaid, mille hajutiklaasil on täht «B».


Eesmiste udutuledega koos peavad lülituma eesmised ja tagumised ääretuled ning numbrituli.


Eesmise udutule valgusvihul peab olema ülal järsk, selgelt nähtav valguse ja varju piir.


Eesmise udutule värvus peab olema valge või kollane.


Eesmise udulaterna valgusava alaserv ei tohi asetseda madalamal kui 250 mm ja ülaserv kõrgemal lähitule laterna valgusava ülaservast ning M 1 kategooria sõidukil kõrgemal kui 800 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm;