Nõuded:

Tähis: C   - tavalise hõõglambiga
HC - hõõglambiga
DC - gaaslahenduslambiga

Värvus: valge
1.10.1994 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel võib olla valikkollane

Arv: 2M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks lähitule laternat. Enne 1. jaanuari 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Lähitulelaterna kõrgus peab olema vahemikus 500 – 1200 mm maapinnast. Lähitulelaterna kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm.


Lähituled peavad lülituma põlema ja kustuma korraga ning võivad jääda põlema koos kaugtuledega. Kui lähitulelaternates kasutatakse gaaslahenduslampe, siis peavad lähituled jääma põlema koos kaugtuledega.


Lähitule laternate valgusvihu kõrgus peavad olema nõuetekohaselt reguleeritud ja peab olema välditud vastutulevate sõidukite juhtide pimestamine.


Lähitule värvus peab olema valge. Enne 1. oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki lähitule värvus võib olla valikkollane.


Alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele.

Lähitule laternale peab olema kantud üks järgnevatest tähistest:
C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.

Kui lähitulelatern täidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pöörduv), siis peab sellel olema lisatähis T. Ainult E-reegli nr 98 või 112 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele vastavad lähitule laternad võivad täita kurvivalgustuse funktsiooni.


Kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus vastama E-reegli nr 48 nõuetele. Süsteemi kuuluvatel laternatel peab olema lisatähis X.