Kasutustõkis ja häireseade

Nõuded:

Mootorsõidukil peab olema kasutustõkis. Kasutustõkiseks loetakse ka süütelukk, v.a M1 ja N1 kategooria sõidukitel. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M1 ja N1 kategooria sõiduki kasutustõkis peab vastama E-reegli nr 18 või nr 116 või direktiivi 74/61/EMÜ nõuetele.


Kasutustõkis peab olema kas mehhaaniline, elektriline või elektrooniline.


mehhaaniline seade peab blokeerima vähemalt ühe põhiagregaadi kasutamise.


Elektriline või elektrooniline seade peab vältima vähemalt auto mootori käivitamise.


Kui mootorsõidukile on paigaldatud häireseade, mis on valmistatud 1999. a või hiljem, peab see vastama E-reegli nr 97 või nr 116 või direktiivi 95/56/EÜ nõuetele.