Aeglase sõiduki tunnusmärk

Nõuded:

Aeglase sõiduki tunnusmärk peab vastama E-reegli nr 69 nõuetele ja olema E sertifitseeritud.
Peab asuma sõiduki taga keskel või vasaku ääre lähedal.