Nõue:

Sõidukil peab olema E-reegli nr 27 nõuete kohane ohukolmnurk.