Nõuded:

Riigi tunnusmärk (edaspidi märk) on ellips, mille telgede pikkused on vähemalt 240 mm ja 145 mm. Märgi värv on valge, tähekombinatsioon ja ääris on mustad.Märk peab olema hajutatud päevavalguse korral loetav vähemalt 40 m kauguselt.


Märgile on keelatud kanda või juurde lisada muud sümboolikat ja kasutada seda muudel eesmärkidel.


Märk kinnitatakse sõiduki tagaosale.


Sõidukile ei tohi kinnitada ühe riigi tunnusmärki ja teise riigi registreerimismärki, v.a tähtajaliselt Eestis arvele võetud teise riigi sõidukid.


Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud sõidukil võib riigi tunnusmärk olla kantud sõiduki numbrimärgile vastavuses Euroopa Nõukogu määrusega 2411/98/EÜ.