Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid, vastu  võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määrusega nr 169

 

Nõuded eksamisõidukile:

Sõltuvalt mootorsõiduki kategooriast, mille juhtimisõigust taotletakse, peab eksamisõiduk vastama järgmistele nõuetele:

Mootor-
sõiduki kategooria

Mootori töömaht
cm3

Mootori võimsus kW

Suurim kiirus km/h

Auto täismass kg

Haagise täismass kg

Haagise tegelik mass kg

Pikkus
m

Laius
m

B4)

 

 

≥100

 

 

 

 

 

BE5)

 

 

≥100

 

≥1000

≥800

 

 

B16)

 

 

≥60

 

 

 

 

 

4) neljarattaline
5)
 haagise valmistajakiirus on vähemalt 100 km/h ja autorongi täismass ületab 3500 kg; haagise veoseruum on kinnine kastitaoline konstruktsioon, mis on mootorsõidukiga vähemalt ühelaiune ja -kõrgune; kinnine kastitaoline konstruktsioon võib olla ka veidi kitsam kui mootorsõiduk, tingimusel, et tahavaade on võimalik üksnes mootorsõiduki välimiste tahavaatepeeglite kaudu;
6)
 kolme- või neljarattaline
Märkus:
 BE -kategooria eksamisõidukeid, mis ei vasta eelnimetatud miinimumnõuetele, kuid mida on kasutatud käesoleva määruse jõustumise ajal või enne seda, võib edasi kasutada kuni 2013. aasta 30. septembrini.


Täiendavad tingimused:

Eksamiauto:

1) eksamineerijal peab eksamiautos olema küllaldaselt ruumi, sh lisapedaalide kasutamiseks;
2) juhiistme kõrval peab olema kaassõitja iste;
3) B-kategooria eksamiautol peavad olema peatoed;
4)
 lisatahavaatepeegel peab võimaldama eksamineerijal vabalt jälgida liikluses toimuvat;
5) eksamiautol peab olema mõlemal küljel välispeegel;
6) piduri ja siduri lisapedaalid peavad olema valmistaja juhendi kohased ja nõuetekohaselt paigaldatud ning need peavad töötama tõhusalt;
7) B-kategooria ja B1-alamkategooria eksamiautol peab külg- ja tagaakende läbipaistvus olema vähemalt 70%;
8) puudega isiku eksamisõiduk peab olema kehtivas korras temale kohandatud.

9) B-kategooria eksamiautol peab olema ARK-i direktori poolt kehtestatud nõuetele vastav salvestusseade sõidueksami salvestamiseks. Eksamiauto või salvestusseadme rikke või muu mõjuva põhjuse korral on ARK-i bürool ARK-i direktori kehtestatud korra kohaselt õigus kasutada ilma salvestusseadmeta eksamiautot.