Tüübikinnitus ja erinõuded

R 36 - Suur ühissõiduk
            - Rev.3

R 52 - Väike ühissõiduk
            - Rev.3

R 58 - Tüübikinnituse ühtsed nõuded:
            I tagant allasõidutõkkele;
            II allasõidutõkke paigaldamisele;
            III sõiduki tagaosa kaitsele
            - Rev.2

R 89 - Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused:
            I sõiduki suurima kiiruse piiramine
            II ametlikult kinnitatud ühtsetele tingimustele vastava kiiruspiiriku asetamine sõidukile
            III kiiruspiirik
            - 89 (I osa) (II osa)
            - Corr.1
            - Amend.1

R 93 - Sõiduki tüübikinnitamise ühtsed tingimused:
            I eesmine allasõidutõke
            II eesmise allasõidutõkke paigutamine autole
            III eesmise allasõidutõkkega sõiduk
            - 93 (I osa) (II osa)

R 105 - Ohtlike veoste veo sõidukid
            - 105
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.2 – Corr.1
            - Amend.2 – Corr.2
            - Amend.2 – Corr.3
            - Amend.3
            - Amend.4

R 107 - Suured kahekorruselised bussid
            - Rev.1
            - Rev.1 – Corr.1
            - Rev.1 – Corr.2
            - Rev.1 – Amend.1
            - Rev.1 – Amend.2

 

 

Rev.X = kordusläbivaatus ühendab kõik eelnevad tekstid kehtivaks reegliks

Amend.X = täiendav väljaanne täiendamaks kehtiva reegli teksti või reeglile lisanduvatest uutest täiendustest kaasa arvatu heakskiidu märgise muutmine.

Corr.X = veaparandus hõlmab teksti toimetuslikkude näpuvigade parandust. Kui vigade parandus on tehtud ”algtekstis”, siis sissekande kuupäev näitab halduskomisioni AC.1 vea omaksvõtmise kuupäeva.