R 17 - M1 kategooria sõiduki istme kinnitus ja peatoed
            -
Rev.4
            - Rev.4 – Corr.1
            - Rev.4 – Corr.2
            - Rev.4 – Amend.1

R 21 - Sõiduki sisustus
            - Rev.2 (I osa) (II osa)
            - Rev.2 – Amend.1
            - Rev.2 – Corr.1
            - Rev.2 – Amend.2

R 25 - Sõiduki (v.a M1 kategooria) näoga sõidusuunas istmega kokkuehitatud või sellele kinnitatavad peatoed
            - Rev.1
            - Rev.1 – Amend.1
            - Rev.1 – Amend.2
            - Rev.1 – Corr.1

R 35 - Pedaalide asukohad sõidukis
            - Rev.1 (I osa) (II osa)
            - Rev.1 – Corr.1
            - Rev.1 – Amend.1

R 80 - Suure ühissõiduki istmete tugevus ja kinnitus
            - 80
            - Corr.1
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3
            - Amend.4
            - Amend.4 – Corr.1

R 118 - Sõiduki interjööris kasutatava materjali tuleohutus
            - 118

R 121 - M ja N kategooria sõidukite juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutus ja identifitseerimine
            - 121
            - Corr.1
            - Corr.2
            - Corr.3
            - Amend.1
            - Amend.2

 

Rev.X = kordusläbivaatus ühendab kõik eelnevad tekstid kehtivaks reegliks

Amend.X = täiendav väljaanne täiendamaks kehtiva reegli teksti või reeglile lisanduvatest uutest täiendustest kaasa arvatu heakskiidu märgise muutmine.

Corr.X = veaparandus hõlmab teksti toimetuslikkude näpuvigade parandust. Kui vigade parandus on tehtud ”algtekstis”, siis sissekande kuupäev näitab halduskomisioni AC.1 vea omaksvõtmise kuupäeva.