R 9 – Kolmerattalise sõiduki müra
            - Rev.2
            - Rev.2 – Amend.1
            - Rev.2 – Amend.1 – Corr.1
            - Rev.2 – Amend.2

R 10 – Sõiduki tekitatud raadiohäired
            - Rev.3

R 15 - Otto- ja diiselmootori gaasilised saasteained. Ottomootori võimsuse mõõtmine. Sõiduki kütusekulu mõõtmine
            - asendatud reegliga 83

R 24 - Ametlikult kinnitatud ühtsed tingimused:
1. diiselmootori nähtavad saasteained
2. diiselmootori autole asetamine
3. diiselmootoriga auto nähtavad saasteained
4. diiselmootori võimsuse mõõtmine
            - Rev.2
            - Rev.2 – Amend.1
            - Rev.2 – Amend.2
            - Rev.2 – Amend.3

R 40 - Ottomootoriga mootorratta heitgaasid
            - 40
            - Corr.1
            - Corr.2 – Rev.1
            - Corr.3
            - Corr.4
            - Amend.1
            - Amend.2

R 41 - Mootorratta müra
            - Rev.1
            - Rev.1 – Corr.1
            - Rev.1 – Amend.1
            - Rev.1 – Amend.2

R 47 - Ottomootoriga mopeedi heitgaaside saasteainete sisaldus
            - 47
            - Amend.1

R 49 - Diiselmootorite ja diiselmootoriga sõidukite heitgaaside saasteainete sisaldus
            - Rev.4
            - Rev.4 – Corr.1

R 51 - Vähemalt neljarattalise mootorsõiduki müra
            - Rev.1
            - Rev.1 – Corr.1
            - Rev.1 – Amend.1
            - Rev.1 – Amend.1 – Corr.1
            - Rev.1 – Amend.2
            - Rev.1 – Amend.3
            - Rev.1 – Amend.4

R 59 - Vahetatavad summutisüsteemid ja nende vahetatavad osad
            - 59
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3

R 63 - Mopeedi müra
            - 63
            - Amend.1
            - Amend.1 – Corr.1
            - Amend.1 – Corr.2
            - Amend.2

R 67 - Veeldatud naftagaasil töötava auto eriseadmed
            - Rev.2
            - Rev.2 – Corr.1
            - Rev.2 – Corr.2
            - Rev.2 – Amend.1
            - Rev.2 – Amend.2

R 83 - Sõiduki saasteainete sõltuvus kasutatavast mootorikütusest
            - Rev.3
            - Rev.3 – Corr.1
            - Rev.3 – Corr.2
            - Rev.3 – Corr.3
            - Rev.3 – Amend.1
            - Rev.3 – Amend.1 - Corr.1

R 84 – Sisepõlemismootoriga sõiduki kütusekulu mõõtmine
            - 84 (I osa) (II osa)

R 85 - Sisepõlemismootoriga M ja N kategooria sõiduki mootori efektiivvõimsuse mõõtmine
            - 85
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3
            - Amend.4

R 92 - Mootorratta heitgaaside summutisüsteemid
            - 92
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.2 – Corr.1
            - Amend.3

R 96 - Agrotraktori heitgaaside saasteainete sisaldus
            -
Rev.1
            -
Rev.1 – Corr.1
            -
Rev.1 – Amend.1

R 100 - Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid
            - 100 
(I osa) (II osa)
            -
Amend.1

R 101 – M1 ja N1 kategooria sõidukite CO 2 emissioon ja kütuse tarbimine
            - Rev.2
            - Rev.2 – Amend.1

R 103 - M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetatavad katalüütilised konverterid
            - 103
            - Amend.1
            - Amend.2

R 110 – Loodusliku surugaasi toiteseadmed
            - Rev.1

R 115 - Lisaseadmed gaasikütuse kasutamiseks
            - 115
            - Corr.1
            - Amend.1
            - Amend.1 – Corr.1
            - Amend.2
            - Amend.2 – Corr.1
            - Amend.3

R 120 – Põllumajandus- ja metsatraktorite mootorite võimsuse, pöördemomendi ja kütusekulu mõõtmine
            - 120
            - Corr.1

R 122 - M, N ja O kategooria sõidukite küttesüsteemid
            - 122
            - Corr.1

 

Rev.X = kordusläbivaatus ühendab kõik eelnevad tekstid kehtivaks reegliks

Amend.X = täiendav väljaanne täiendamaks kehtiva reegli teksti või reeglile lisanduvatest uutest täiendustest kaasa arvatu heakskiidu märgise muutmine.

Corr.X = veaparandus hõlmab teksti toimetuslikkude näpuvigade parandust. Kui vigade parandus on tehtud ”algtekstis”, siis sissekande kuupäev näitab halduskomisioni AC.1 vea omaksvõtmise kuupäeva.