R 18 - Sõiduki ärandamisvastane seade
            - Rev.3
            - Rev.3 – Amend.1
            - Rev.3 – Amend.2

R 22 - Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate
           
- Rev.4

R 27 – Ohukolmnurk
            - Rev.1

R 28 - Mootorsõiduki helisignaal
            - 28
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3

R 39 - Spidomeeter ja selle paigaldamine mootorsõidukile
            - Rev.1

R 46 - Mootorsõiduki tahavaatepeegel
            - Rev.2
            - Rev.2 – Corr.1
            - Rev.2 – Amend.1
            - Rev.2 – Amend.2
            - Rev.2 – Amend.3

R 62 - Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis
            - 62
            - Amend.1
            - Amend.1 – Corr.1
            - Amend.2

R 64 - Sõiduki ajutiseks kasutamiseks mõeldud varuratas
            - 64
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3

R 68 - Auto suurima kiiruse mõõtmine
            - 68
            - Amend.1

R 69 - Aeglase sõiduki ja selle haagise märk
            - 69
            - Amend.1
            - Amend.2
            - Amend.3
            - Amend.4

R 70 - Suure ja raskesõiduki märk
            - 70
            - Corr.1
            - Amend.1
            - Amend.1 – Corr.1
            - Amend.1 – Corr.2
            - Amend.2
            - Amend.2 – Corr.1
            - Amend.3
            - Amend.3 – Corr.1
            - Amend.4
            - Amend.5

R 81 - Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel
            - 81
            - Amend.1
            - Amend.2

R 97 – Häiresüsteemid
            - Rev.1
            - Rev.1 – Amend.1

R 116 – Kasutustõkis

            - 116
            - Corr.1
            - Corr.2
            - Corr.3
            - Amend.1
            - Amend.2

 

Rev.X = kordusläbivaatus ühendab kõik eelnevad tekstid kehtivaks reegliks

Amend.X = täiendav väljaanne täiendamaks kehtiva reegli teksti või reeglile lisanduvatest uutest täiendustest kaasa arvatu heakskiidu märgise muutmine.

Corr.X = veaparandus hõlmab teksti toimetuslikkude näpuvigade parandust. Kui vigade parandus on tehtud ”algtekstis”, siis sissekande kuupäev näitab halduskomisioni AC.1 vea omaksvõtmise kuupäeva.